Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji uslug oraz dla Twojej wygody. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich używanie zmień ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką cookies.
Instant Polska
Instant Polska sp. z o.o. ul. Klobucka 10, 02-699 Warszawa tel. / fax (+48 22) 853 28 37, 853 14 13
wersja polska english version
 Menu
 Download
·   Instrukcje
 Linki
·   Kategoria 1
 Licznik
Jesteś naszym

gościem.
Artykuły

Wszystkie artykuły » Europejska Rada Edukacji Chiropraktyki (ECCE)jakości kształcenia chiropraktyków na poziomie studiów wyższych

Europejska Rada Edukacji Chiropraktyki (ECCE)jakości kształcenia chiropraktyków na poziomie studiów wyższych
25 Luty 2008, Poniedziałek

ECCE Europejska Rada Edukacji Chiropraktyki
Chiropraktyka obecnie na Uniwersytetach w Europie
Uruchomienia chiropraktyki w AWFiS zakończona sukcesem

Poniższe informacje mają być pomocne dla osób, które chcą wykonywać zawód chiropraktyka, w jaki sposób uzyskać uznawany tytuł zawodowy.

Wiele krajów europejskich wymaga już ukończenia uznawanego programu edukacyjnego na wyższej uczelni i uzyskania dyplomu Chiropraktyka aby legalnie używać tego tytułu i wykonywać profesję, tak samo wymagane jest wpisanie do rejestru zawodowego.

Uczelnie wyższe w Polsce nigdy nie oferowały pełnego toku studiów dla specjalności Chiropraktyka, których dyplom byłby uznawany (na podstawie akredytacji ECCE lub zgodnie z normami UE) w innych krajach posiadających pełną regulację prawną w tej dziedzinie.

Ale może to się w krótce zmienić dzięki Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (AWFiS), która jest w trakcie tworzenia programu studiów w dziedzinie chiropraktyki.

http://www.awf.gda.pl/index.php?id=24&items=9753

http://en.wikipedia.org/wiki/Chiropractic_education


-------------------------------------------------------------------------------------

Istnieją instytucje akredytujące, uznawane przez kraje, które regulują czy też uznają zawód chiropraktyka. Oprócz minimalnych kwalifikacji określonych przez WHO, istnieją również krajowe jak i europejskie normy dotyczące kształcenia chiropraktyków.

Większość krajów europejskich, które posiadają regulacje dotyczące zawodu chiropraktyka lub ich stowarzyszenia uznają (ECCE) która jest częścią Międzynarodowej Rady Edukacji Chiropraktyki (CCEI).

European Council on Chiropractic Education
Europejska Rada Edukacji Chiropraktyki (ECCE – 1987) jest instytucją, która zatwierdza i daje akredytację uczelniom wyższym oferującym programy kształcenia chiropraktyków w Europie.

Europejska Rada Edukacji Chiropraktyki (ECCE) jest od września 2010 r. pełnoprawnym członkiem ENQA (Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Zapewniania Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym).
European Network for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)

ENQA to europejska agencja rozwijania standardów i wytycznych dotyczących zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym. Celem stowarzyszenia jest promowanie współpracy w dziedzinie jakości kształcenia na poziomie europejskim. W styczniu 2009 r. Państwowa Komisja Akredytacyjna uzyskała status pełnego członka w European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)

http://www.enqa.eu/agencydet.lasso?id=70&cont=member

European Council on Chiropractic Education (ECCE) ----- www.cce-europe.com

Europejska Rada Edukacji Chiropraktyki (ECCE)--- Wymagania edukacyjne dla studentów chiropraktyki stają się obecnie standardowym europejskim modelem dla wszystkich profesjonalnych programów kształcenia. Model ten łączy w sobie 3-letnie studia licencjackie oraz 2-letnie studia magisterskie aby uzyskać dyplom w tej dziedzinie. Następnie absolwenci kończą roczną praktykę kliniczną zanim uzyskają kwalifikacje do pełnego, rejestrowanego prawa wykonywania zawodu chiropraktyka.

Chiropraktykiem jest osoba, która ukończyła w pełnym wymiarze, od 5 do 7 lat, program prywatnej lub publicznej uczelni i uzyskała dyplom chiropraktyka po ukończeniu jednego roku nadzorowanej praktyki lub stażu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Norma Europejska PN-EN 16224+A1:2014-02 Tytuł: Chiropraktyczna ochrona zdrowia

EUROPEAN NORM – STANDARDS EN 16224 HEALTH CARE PROVISION BY CHIROPRACTORS

Poza ECCE, istnieje również norma UE dotycząca zawodu chiropraktyka. Norma wykorzystuje także podstawowe standardy określone przez ECCE w zakresie wymagań dotyczących kształcenia zawodu chiropraktyka.
http://www.ecupresidentblog.com/2012/04/chiropractic-first-to-obtain-cen.html#more

CEN - European Committee for Standardization--CEN/TC 394 - Project Committee - Services of chiropractors , since 2/2009
Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) zakończył prace nad projektem CEN/TC 394, dotyczącym standardów kształcenia i wykonywania zawodu Chiropraktyka w Europie. Jest to pierwszy w historii zawód medyczny, który zapoczątkuje te wysokie standardy. Standardy te zostały opublikowane w 2012.
Norma Europejska
EN 16224 Health care provision by chiropractors
PN-EN 16224+A1:2014 Chiropraktyczna ochrona zdrowia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

European Chiropractors' Union (ECU) ------ www.ecunion.eu
Europejskie Stowarzyszenie Chiropraktykow
Stowarzyszenie reprezentuje zawód Chiropraktyka w Europie na poziomie ponadnarodowym oraz promuje rozwój Chiropraktyki w Europie

Parlament Europejski (2008) uznaje ECU (Europejskie Stowarzyszenie Chiropraktykow) jako organizacje tworzcaca i harmonizujaca europejskie standardy chiropraktyki w Europie. Presidente del Parlamento Europeo - Hans-Gert Pöttering - Hans-Gert Pöttering był przewodniczącym europarlamentu

http://youtu.be/JMM4q7aFG9c

--------------------------------------------------------------------------------------------

W Europie swoją praktykę prowadzi ponad 5000 Chiropraktyków, kótrzy ukończyli akredytowane uczelnie wyższe, uzyskując dyplom w tej dziedzinie.

Obecnie na terenie Europy działa 7 uczelni wyższych, posiadających akredytację ECCE, które są uprawnione do przyznawania dyplomów z zakresu chiropraktyki.

1. Anglo-European College of Chiropractic (AECC) www.aecc.ac.uk
Od września 2011 roku nowi studenci będą musieli ukończyć 3-letni program studiów licencjackich w zakresie nauk biologicznych człowieka a następnie 2-letni program studiów podyplomowych w celu uzyskania tytułu magistra. Bournemouth University przyznaje tytuł Magistra Chiropraktyki.
Nowy program jest zgodny z modelem bolońskim przyjętym przez uczelnie w UE dla ujednolicenia edukacji w całej unii.


http://www.aecc.ac.uk/undergrad/career.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=YKR54NPHfO0

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymają Dyplom Chiropraktyki z obu uczelni (AWFiS i AECC) i zyskają profesjonalne uznanie w całej Europie i automatyczne członkostwo ECU, co z kolei umożliwia im pracę jako specjalista chiropraktyki w krajach Unii Europejskiej (bez nostryfikacji dyplomu).

http://www.awf.gda.pl/index.php?id=24&items=97532. Institut Franco-Européen de Chiropractique (IFEC) www.ifec.net


3. Syddansk Universitet Odense (SDU)
Przez pierwsze pełne trzy lata studiów, zajęcia z nauk podstawowych dla studentów chiropraktyki i medycyny odbywają się wspólnie, przed podziałem na ich odrębne specjalizacje. Program studiów chiropraktyki trwa 5 lat i 1 rok praktyk.
www.sdu.dk/Uddannelse/Kandidat/Klinisk_biomekanik?sc_lang=en

https://www.youtube.com/watch?v=h0xe0BcVCs4


4. University of Glamorgan (WIOC)
Welsh Institute of Chiropractic at the University of Glamorgan

http://hesas.glam.ac.uk/subjects/chiropractic/

http://www.youtube.com/watch?v=SB7lhkrDmsU


5. RCU Escorial Maria Cristina - College of Chiropractic (Studia Chiropraktyki są prowadzone w formie prywatnej przez publiczną uczelnię)
Tam jest także nowy kieriunek "Chiropraktyka" otwierty w Madrycie w roku 2007. Nowy 5-letni program uniwersytecki, Magistra Chiropraktyki ,tytuł DC rozpocząl się 1 października 2007 w Hiszpani. Jest to pierwszy taki program uniwersytecki w tym kraju.

http://www.rcumariacristina.com/oferta-educativa/titulado-superior-en-quiropractica/

(ma świetny kampus Uniwersytecki)

http://www.youtube.com/watch?v=jr9cF_2wzn8


6. Uniwersytecie w Zurychu
Szwajcaria: We wrześniu 2008 pierwsi studenci rozpoczeli zajęcia w programie chiropraktyki na Uniwersytecie w Zurychu, jednej z najbardziej prestiżowych uczelni w Szwajcarii, po trzech latach, podczas których uczyli się ze studentami medycyny otrzymają tytuł bachelor w dziedzinie nauk , a po dwóch kolejnych latach tytuł magistra chiropraktyki. Od września 2009 wszyscy uczniowie otrzymają dofinansowanie od rządu.
Uznanie zawodowe dyplomów medycznych (lekarz, dentysta, weterynarz, farmaceuta, chiropraktyk)

http://www.med.uzh.ch/Medizinstudium/chiropraktikstudium_en.html

http://www.youtube.com/watch?v=O7wUJXo25JE


7. McTimoney College of Chiropractic
Po zakończeniu studiów i satysfakcjonującej ocenie zdolności studenta Uniwersytet Walijski przyznaje tytuł Magistra Chiropraktyki (Mchiro).

-----------------------------------------------------------------------------

(Status kandydującego do akredytacji ECCE)
Również , programów akademickich jest w trakcie przygotowania oraz otrzymania ewantualnej akredytacji ECCE.

1. Barcelona College of Chiropractica (BCC)
Program w Barcelonie wystartował w październiku 2009 w Universitat Pompeu Fabra. Barcelona College of Chiropractica (BCC) otworzyła swoje podwoje w październiku 2009 w Barcelonie i podpisała porozumienie dotyczące wspólpracy z najlepszymi uniwersytetami z Hiszpanii Fabra Pompeu Universitat i Universidad de Girona. Program studiów będzie wymagał od studenta uczetnictwa w zajęciach w trybie dziennym przez 5 lat. Universitat Pompeu Fabra przyznaje Magistra Chiropraktyki, tytuł Doktora Chiropraktyki DC. (Status kandydującego do akredytacji ECCE.)

www.bcchiropractic.es/eng/english.htm
http://youtu.be/C-7WKdbnLr8
http://www.youtube.com/watch?v=AQr3Zh6tCgo


2. Podyplomowy program w Norwegii na Uniwersytecie w Stavanger (UiS)
Tene Uniwersytet w Stavanger i Bergen łączą siły, aby stworzyć krajowy program pięcio letnich studiów chiropraktyki.
http://www.kiropraktikk.no/?PageID=31&ItemID=5392

Norwescy Chiropraktycy prowadzą kursy USG w Danii
http://www.kiropraktikk.no/?pageID=31&ItemID=4381


3. W tym roku Dresden International University w Niemczech rozpoczął
5-letni program program Magistra Chiropraktyki (Mchiro).

http://www.dresden-international-university.com/index.php?id=372

http://www.ecupresidentblog.com/2011/12/chiropractic-university-education-in.html

--------------------------------------------------------------------------------------
Chiropraktyka jest zawodem (nie jest techniką) i wymaga kształcenia zawodowego, tak jak lekarze, dentyści i inne zawody wymagające ukończenia programu nauczania akredytowanych uczelni i uzyskania tytułu dyplomowanego Doktora Chiropraktyka (D.C.) lub Magistra Chiropraktyki (Mchiro).

-----------------------------------------------------------------------------------------

Akredytacja Instytucji Kształcących Chiropraktyków

W jaki sposób amerykański student zdobywa dyplom polskiej uczelni medycznej uznawany przez rząd USA? Odpowiedzią jest AKREDYTACJA.
Departament Edukacji Stanów Zjednoczonych (czyli amerykańskie ministerstwo oświaty) przyznaje akredytację polskim uczelniom medycznym.

Podobnie jest z nauczaniem Chiropraktyki.
Uczelnie kształcące Chiropraktyków mają również agencje akredytacyjne tak samo jak uczelnie medycznych. W ten sposób amerykański Chiropraktyk (z tytułem D.C. – Doctor of Chiropractic) jest uprawniony do wykonywania zawodu np. w Wielkiej Brytanii po zarejestrowaniu w GCC (General Chiropractic Council).

Rada Chiropraktyki ds. Edukacji (CCE) jest uznawana przez Departament Edukacji Stanów Zjednoczonych zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych
http://www.cce-usa.org/Recognition.html

WIĘKSZOŚĆ KRAJÓW EUROPEJSKICH POSIADAJĄCYCH REGULACJE DOTYCZĄCE CHIROPRAYKTIKI WYMAGA AKREDYTACJI ECCE ( EUROPEJSKA WERSJA CCE )

Międzynarodowa Rada Nauczania Chiropraktyki
Councils Chiropractic Education International – CCEI www.cceintl.org

Z Międzynarodową Radą Nauczania Chiropraktyki CCEI współpracują:

w USA – CCE------www.cce-usa.org

w EU – ECCE------www.cce-europe.com

w Australii – ACCE----www.ccea.com.au

w Kanadzie – CCEC----www.chirofed.ca/english/becoming.html

www.wfc.org----- World Federation of Chiropractic


Niestety na żadnej z powyższych stron nie znajdziemy polskiej uczelni (lub programu edukacyjnego) posiadającej akredytację w kierunku kształcenia chiropraktyków.
--------------------------------------------------------------------------------

Integracja
Usługi Chiropraktyka są obecnie w znacznym stopniu lub w pełni zintegrowane z innymi usługugami medycznymi i opieki zdrowotnej. Jest to główny nurt w wielu krajach.

Tak jak w wielu innych zawodach medycznych, Chiropraktycy mają prawo do postawienia diagnozy, do korzystania z badań laboratoryjnych. Jak również prawo do wykonywanie i opisywanie zdjęć RTG, badań radiologicznych.
Spine (Phila Pa 1976). 1995 May 15;20(10):1147-53

W amerykańskich służbach rządowych chiropraktyka jest już dostępna w wojsku i szpitalach dla weteranów i w organizacjach opieki zdrowotnej jak np. w sieci opieki zdrowotnej Harvard University.
Osher Clinical Center for Complementary and Integrative Medical Therapies. Teaching affiliate of Harvard Medical School
http://www.brighamandwomens.org/Departments_and_Services/medicine/Services/oshercenter/chiropractic_care.aspx
----------------------------------------------------------------------------------------

USA
Fizjoterapeuci na Florydzie nie posiadają uprawnień do wykonywania manipulacji stawów kręgosłupa, ponieważ dostęp do edukacji w tym zakresie jest dla nich ograniczony. Ich rola kończy się na mobilizacjach mięśni i stawów. Manipulacje stawów kręgosłupa zarezerwowane są bowiem dla chiropraktyków, których edukacja obejmuje bardziej wnikliwą diagnostykę i ukierunkowana jest na tę formę terapii.

The practice of physical therapy as defined in this chapter does not authorize a physical therapy practitioner to practice chiropractic medicine as defined in chapter 460, including specific spinal manipulation

Fizjoterapeuta nie posiada uprawnien do leczenia w modelu chiropraktycznym jak zostało to ujęte w rodziale 460, włączając w to wykonywanie mianipulacji na kręgosłupie

http://law.justia.com/codes/florida/2011/titlexxxii/chapter486/section486.021/

-----------------------------------------------------------------------------------------

   [ Drukuj ] [ Wyślij stronę ]

All rights reserved ©2005 vdr
Powered by Php Blue Dragon CMS 2.6.0 © 2003-2005 Łukasz Sosna