Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji uslug oraz dla Twojej wygody. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich używanie zmień ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką cookies.
Instant Polska
Instant Polska sp. z o.o. ul. Klobucka 10, 02-699 Warszawa tel. / fax (+48 22) 853 28 37, 853 14 13
wersja polska english version
 Menu
 Download
·   Instrukcje
 Linki
·   Kategoria 1
 Licznik
Jesteś naszym

gościem.
Artykuły

Wszystkie artykuły » Wielkiej Brytani , Francji, Hiszpanii

Wielkiej Brytani , Francji, Hiszpanii
31 Styczeń 2008, Czwartek

Praktykowanie zawodu Chiropraktyka w Wielkiej Brytani , Francji , Hiszpanii.
Holandia

Bedzie nowy program w polsce
Uruchomienia chiropraktyki w AWFiS zakończona sukcesem
http://www.awf.gda.pl/index.php?id=24&items=9733

Wielkiej Brytani
Praktykowanie zawodu Chiropraktyka w Wielkiej Brytanii jest objęte prawem wykonywania zawodu wydawanym przez Naczelną Radę Chiropraktyki, bez rejestracji w GCC wykonywanie chiropraktyki jest zakazane. .

Akt prawny „Chirtopraktyk” z 1994 przewiduje regulacje ustawowe do wykonywania zawodu i tytuł „chiropraktyka” jest chroniony na mocy tych przepisów. obejmuje tylko doktora chiropraktyka (DC) lub Magistra Chiropraktyki (Mchiro).

Ustawa nie określa definicji “chiropraktyka” czy zakres wykonywania zawodu ale umożliwia legislację, która ustanawia Naczelną Radę Chiropraktyki. Rada ta następnie nadzoruje rejestrację chiropraktyków (licencyjne tzn. posiadających licencję do wykonywania zawodu) oraz promowanie i rozwój zawodu. Ustawa przewiduje samoregulację zawodową.

Anglo-European College of Chiropractic (AECC)

Nowy program studiów chiropraktycznych w pełnym wymiarze godzin dydaktycznych trwa 5 lat. Kończący program uzyskują tytuł Magistra Nauk Chiropraktycznych, który jest uznawanym w innych krajach. Od absolwentów może być wymagany 1 rok nadzorowanej praktyki klinicznej w celu uzyskania pełnego tytułu Chiropraktyka.

Od września 2011 roku nowi studenci będą musieli ukończyć 3-letni program studiów licencjackich w zakresie nauk biologicznych człowieka a następnie 2-letni program studiów podyplomowych w celu uzyskania tytułu magistra.
Nowy program jest zgodny z modelem bolońskim przyjętym przez uczelnie w UE dla ujednolicenia edukacji w całej unii.

http://www.gcc-uk.org/page.cfm

British Chiropractic Association -- www.chiropractic-uk.co.uk/

GCC General Chiropractic Council -- http://www.gcc-uk.org/

European Chiropractors' Union (ECU) ------ www.ecunion.eu
Europejskie Stowarzyszenie Chiropraktyka

Kolegium Chiropraktycy przyznano Kartę Królewski --12 listopada 2012
Na posiedzeniu Rady Królewskiej ,, Królowa zatwierdziła przyznanie Royal Charter do Kolegium Chiropraktycy, pierwszy Kartę Królewski przyznana organizacji komplementarnej medycyny w Wielkiej Brytanii
http://www.chiropractic-uk.co.uk/college-of-chiropractors-granted-royal-charter-163-news.aspx


Absolwenci studiów podyplomowych otrzymają Dyplom Chiropraktyki z obu uczelni (AWFiS i AECC) i zyskają profesjonalne uznanie w całej Europie i automatyczne członkostwo ECU, co z kolei umożliwia im pracę jako specjalista chiropraktyki w krajach Unii Europejskiej (bez nostryfikacji dyplomu).

http://www.awf.gda.pl/index.php?id=24&items=9753

--------------------------------------------------------------------------------

Chiropraktyka we Francji ---Status prawny zawodu Chiropraktyka został zalegalizowane przez Zgromadzenie Narodwe francji dnia 4 paździrnika 2001 r.

W dniu 19 lutego 2002 Senat w głosowaniu w sprawie drugiego czytania ustawy o prawach pacjentów przyjął również artykuł dotyczący zawodu Chiropraktyka.
http://www.ifec.net

We Francji wymagana jest minimum baccalaureate przed rozpoczęciem 6 lat studiów dziennych, które obejmują pisanie i obronę pracy oraz praktykę jako asystent chiropraktyka.
Studia składają się z więcej niż 5500 godzin na uczelni, równo podzielonych między zdobywanie wiedzy teoretycznej i zajęcia praktyczne.

Szkoły i uniwersytety, które kształcą chiropraktyków muszą postępować zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Edukacji Chiropraktyki (ECCE) aby uzyskać międzynarodowe uznanie ich programów studiów. .(wymaga posiadania dyplomu z akredytowanych uczelni)


We Francji nie ma akredytowanych kursów w niepełnym wymiarze czasu lub programów pozwalających na uzyskanie licencji chiropraktyka. Licencjonowani lub wykwalifikowani chiropraktycy muszą ukończyć 6 letni program studiów szkoły wyższej lub uniwersytetu.

http://www.chiropratique.org

Uczelnie wyższe w Polsce nie oferują obecnie pełnego toku studiów dla specjalności Chiropraktyka, których dyplom byłby uznawany w innych krajach posiadających pełną regulację prawną w tej dziedzinie.


------------------------------------------------------------------------------------------

Hiszpania obecnie nie ma ustawy o wykonywaniu zawodu chiropraktyka. Obecnie trwają prace legislacyjne nad przyjęciem uchwały w sprawie chiropraktyki. Hiszpańskie Stowarzyszenie Chiropraktyki (Aeq) zostało założone w 1986 roku i zostało zalegalizowane w tym samym roku przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, za zgodą Ministerstwa Zdrowia.

Real Centro Universitario Escorial-Maria Cristina (RCU-EMC)
Nowy 5-letni program uniwersytecki, Mchiro rozpocząl się 1 października 2007 w Hiszpani. Jest to pierwszy taki program uniwersytecki w tym kraju.
Studia Chiropraktyki są prowadzone w formie prywatnej przez publiczną uczelnię

http://www.youtube.com/watch?v=jr9cF_2wzn8

Aeq akceptuje tylko Lekarza Chiropraktyka z wyższym wykształceniem zdobytym na uczelni wyższej akredytowanej przez Europejską Radę Edukacji Chiropraktyki (ECCE).

http://www.quiropractica-aeq.com
----------------------------------------------------------------------------------------------

Holandia The Netherlands Foundation for Chiropractic ( SCN ) was created in 2001 and is supported by the Dutch Chiropractors Association ( NCA ) . The SCN is working closely with the Quality Commission of the NCA . All registered chiropractors must complete their training at a training provided by the ECCE (European Council on Chiropractic Education ) This is the internationally recognized European Accreditation Institute.
Chiropraktyk in the Netherlands is a profession that falls under the heading " alternative or complementary medicine " and is officially recognized and regulated by the government . With the establishment of the Foundation for Chiropractic Netherlands ( SCN ) , an independent institute for quality promotion and monitoring of the performance of chiropractic in the NetherlandsHolandia Fundacji Chiropraktyki (SCN) powstała w 2001 roku i jest obsługiwany przez stowarzyszenie holenderski chiropraktyka (NCA). SCN jest w ścisłej współpracy z Quality Komisji krajowy organ ochrony jakości. Wszystkich zarejestrowanych kręgarzy zakończyły szkolenie w szkolenia oferowane przez ECCE (ECCE Europejska Rada Edukacji Chiropraktyk) jest uznawane. Jest to uznany na arenie międzynarodowej europejskiej akredytacji Instytutu.
http://www.stichtingchiropractie.nl/

Chiropraktyk w Holandii to zawód, który wchodzi w tytule " Medycyny Komplementarnej i Alternatywnej i są oficjalnie uznawane i regulowane przez rząd. Z utworzeniem Fundacji Chiropractic Holandia (SCN), niezależny instytut promocji i monitorowania jakości wykonania chiropraktyka w Holandii
.(wymaga posiadania dyplomu z akredytowanych uczelni)

http://www.nca.nl/chiropractie/
---------------------------------------------------------------------------

European Chiropractors' Union (ECU) ------ www.ecunion.eu
Europejskie Stowarzyszenie Chiropraktykow
Stowarzyszenie reprezentuje zawód Chiropraktyka w Europie na poziomie ponadnarodowym oraz promuje rozwój Chiropraktyki w Europie

Parlament Europejski (2008) uznaje ECU (Europejskie Stowarzyszenie Chiropraktykow) jako organizacje tworzcaca i harmonizujaca europejskie standardy chiropraktyki w Europie. Presidente del Parlamento Europeo - Hans-Gert Pöttering

http://youtu.be/JMM4q7aFG9c

   [ Drukuj ] [ Wyślij stronę ]

All rights reserved ©2005 vdr
Powered by Php Blue Dragon CMS 2.6.0 © 2003-2005 Łukasz Sosna