Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji uslug oraz dla Twojej wygody. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich używanie zmień ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką cookies.
Instant Polska
Instant Polska sp. z o.o. ul. Klobucka 10, 02-699 Warszawa tel. / fax (+48 22) 853 28 37, 853 14 13
wersja polska english version
 Menu
 Download
·   Instrukcje
 Linki
·   Kategoria 1
 Licznik
Jesteś naszym

gościem.
Artykuły

Wszystkie artykuły » Chiropraktyka we Włoszech, Katoliccy Chiropraktycy, Luksemburg, Portugalii, na Cyprze i w Estonii

Chiropraktyka we Włoszech, Katoliccy Chiropraktycy, Luksemburg, Portugalii, na Cyprze i w Estonii
16 Styczeń 2008, Środa

Prezes Włoskiego Stowarzyszenia Chiropraktyków ogłosił, że parlament włoski zatwierdził zawód chiropraktyka jako zawód medyczny pierwszego kontaktu. Stowarzyszenie Chiropraktyków reguluje zawodu chiropraktyki w Portugalii, Katolicki Chiropraktycy

Prezes Włoskiego Stowarzyszenia Chiropraktyków ogłosił, że dn 21.12.2007 parlament włoski zatwierdził zawód chiropraktyka jako zawód medyczny pierwszego kontaktu.

Chiropraktyk PRAWODAWSTWO
UZNAWANIE chiropraktyka jako zawód .

Dzisiaj nie ma możliwości studiowania we Włoszech w celu uzyskania stopnia naukowego uznawanego międzynarodowo.
Szkoły i uniwersytety, które kształcą chiropraktyków muszą postępować zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Edukacji Chiropraktyki (ECCE) aby uzyskać międzynarodowe uznanie ich programów studiów.
Wymagana jest minimum matura przed rozpoczęciem 5 lat studiów dziennych.
Studia składają się z około 5000 godzin na uczelni.

http://www.chiropratica.it

Chiropraktycy posiada pisemne potwierdzenie kwalifikacji zawodowych z prawem do praktyki na całym obszarze Republiki Wloskiej.

Dr. John G. Williams, President Associazione Italiana Chiropratici (AIC), announces that, on December 21, 2007, chiropractic was recognized by the Italian Parliament as a primary health care profession. The Associazione Italiana Chiropratici (AIC) has been established now for 33 years, and 17 years have passed since the presentation of the first law proposal for professional recognition was made.
http://www.wfc.org

http://www.derugspecialist.be/UserFiles//File/BackspaceFeb2008.pdf
--------------------------------------------------------------------------------------------
Luksemburg - Chiropraktyka uznawana jest od 2003 roku, wszyscy chiropraktycy są członkami „Chiroletzebuerg” posiadającymi dyplom "DC" (doktora chiropraktyki) lub Mchiro (magistra chiropraktyki) co jest gwarancją bezpieczeństwa i skuteczności. To stowarzyszenie zostało zarejestrowane w RCS 16 kwietnia 2004 i jest obowiązkową częścią Europejskiego Stowarzyszenia Chiropraktyków (ECU) ------ www.ecunion.eu

http://www.chiro.lu/
--------------------------------------------------------------------------------

Chiropraktyka w Portugalii
http://www.quiropratica.org/

Jako organ nadzorczy i niezależny Portugalskie Stowarzyszenie Chiropraktyków (APQ) reguluje kwestie zawodu chiropraktyka w Portugalii. Tylko ci, którzy posiadają międzynarodowo uznane kwalifikacje mogą zarejestrować się w APQ (wymaga posiadania dyplomu z akredytowanych uczelni ECCE- CCE).

Obecnie w Portugalii jest w procesie regulacji ustawy 45 2003, które uznaje Chiropraktyka w Portugalii.
W listopadzie 2009 r. Dyrekcja Generalna ds. Szkolnictwa Wyższego i Technologii (DGEST) wydał uchwałę (1493 -- 2009), uznającą dyplomy różnych stopni zawodowych, w tym w dziedzinie Chiropraktyki.

Wymogiem jest aby studenci ukończyli pełen program studiów uczelni wyższej posiadającej akredytację CCE (Council on Chiropractic Education) potwierdzony otrzymaniem dyplomu z dziedziny Chiroptaktyki.

http://www.quiropratica.org/noticias/detalhes.php?id=42
-----------------------------------------------------------------------
Brazilia ,Sao Paulo 2009r.: sędzia federalny Diana Brunstein orzekła na korzyść chiropraktyki, uznając autonomię zawodu w stosunku do chiropraktyki "... to nie jest technika, ale zawod ..."

--------------------------------------------------------------------------------------
Cyprujskie Stowarzyszenie Chiropraktyków
http://www.cypruschiropractic.org/

Act 1991 , 22 marca 1991 roku. Zgodnie z tą ustawą " nikt nie jest uprawniony do wykonywania zawody Chiropraktyka, chyba że: a) jest zarejestrowany m chiropraktykiem przez sekretarza Cypryjskiego Stowarzyszenia Chiropraktyki; b) posiada ważną roczną licencję. Cyprus Chiropractic Association powstal w 1984 roku, a jego członkami są absolwenci akredytowanych szkól wyższych.

.(wymaga posiadania dyplomu z akredytowanych uczelni)
------------------------------------------------------------------------------------------

Chiropraktyka w Estonii

Aktualnie w Estonii trwa proces ochrony tytułow: doktora Chiropraktyki lub Chiropraktyka przez przepisy prawne, w celu zawężenia grona osob posługujacych sie w/w tytułami tylko do tych, którzy uzyskali dyplomy z akredytowanych instytucji szkolnictwa wyższego w tej dziedzinie.
W celu zapewnienia bezpieczenstwa i najwyższej jakosci świadczonych usług członkowie Estońskiego Stowarzyszenia Medycyny Manualnej i Chiropraktyki muszą być absolwentami szkoly wyzszej akredytowanej przez ECU/WFC/ Europejska Rada Edukacji Chiropraktyki (ECCE)

Chiropraktycy diagnozują pacjentów poprzez badania kliniczne, badania laboratoryjne, zdjecia rentgenowskie, etc., w celu określenia kiedy chiropraktyka jest odpowiednim zabiegiem, a kiedy jest konieczne skierowanie do innego lekarza specjalisty. Chiropraktyk skieruje pacjenta do odpowiedniego specjalisty w każdym wypadku gdy opieka chiropraktyka nie jest odpowiednim leczeniem dla stanu pacjenta lub pacjent będzie wspólleczony przez obydwu specjalistow (lekarza i chiropraktyka) gdy jego stan tego wymaga.
Estońscy chiropraktycy ściśle współpracuja z lekarzami – doskonale wspołpracuja dla dobra pacjenta.

Estonian Manual Medicine & Chiropractic Association

http://www.emmks.com/english/chiropractic.html
---------------------------------------------------------------------------------------

Posłowie wzywają do jednolitego uznania zawodu Chiropraktyka w całej Unii Europejskiej
MEPs call for uniform recognition of Chiropractic profession across the European Union
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+WDECL+P7-DCL-2010-0046+0+DOC+PDF+V0//PL&language=PL
---------------------------------------------------------------------------------------

November 2000--listopad 2000- Dynamic Chiropractic -Kościół katolicki - Watykan - Katoliccy Chiropraktycy Federacji Katolickich Stowarzyszeń Lekarskich (FIAMC)
Stowarzyszenie Katolicki Chiropraktycy,"Extraordinary Konferencja Jubileuszowa" w Rzymie w lipcu 2000 uzyskany status przynależności do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Katolickich lekarska ,

http://afcc.homestead.com

The Association for Catholic Chiropractors obtained affiliation status with the International Federation of Catholic Medical Associations (Federation Internationale des Associations Medicales Catholiques - FIAMC) This is the Vatican's only recognized representative of Catholic doctors worldwide. There are an estimated 15,000 Catholic chiropractors.

   [ Drukuj ] [ Wyślij stronę ]

All rights reserved ©2005 vdr
Powered by Php Blue Dragon CMS 2.6.0 © 2003-2005 Łukasz Sosna