Chiro Med17 Październik 2021, Niedziela

Odpowiedzialność Chiropraktyka


Odpowiedzialność Chiropraktyka

Akredytacji instytucji chiropraktyka

Międzynarodowa Rada Nauczania Chiropraktyki
Councils Chiropractic Education International – CCEI www.cceintl.org


(USA – CCE) (EU – ECCE) (Australia – ACCE)
(Kanada – CCEC)
www.cce-usa.org
www.cce-europe.com
www.chirofed.ca/english/becoming.html
www.ccea.com.au

European Chiropractors' Union (ECU) www.ecunion.eu
Europejskie Stowarzyszenie Chiropraktyka

USA (CCE) – określa wymogi i daje akredytacje Wyższym Szkołom Chiropraktyki
Rada Chiropraktyka ds. Edukacji (CCE) jest uznawana przez Amerykański Departament Edukacji uprawniony przez prawo Stanów Zjednoczonych.

Na terenie Stanów Zjednoczonych istnieje 16 uczelni wyższych kształcących lekarzy -Chiropractic.
Od 2001 w USA od kandydatów wymagane jest ukończenie 4 lat studiów wstępnych i uzyskaniem tytułu Bachelors Degree, przed rozpoczęciem studiów na wydziale Chiropraktyki. Studia te obejmują program ogólny z zakresu medycyny. Wcześniej wymagano tylko dwuletnich studiów wstępnych.

Europa (EU - ECCE) Edukacji dla wszystkich uczniów wynika, co jest teraz staje się standardem europejskim modelem dla profesjonalnych programów. Ten łączy w sobie 3-letnie studia licencjackie oraz 2-letnie studia magisterskie. Absolwentów dokończyć 1-letnią praktyki klinicznej przed kwalifikacjami do pełnej rejestracji
Normy Europejskiej
EN 16224 Health care provision by chiropractors


Wykonywanie zawodu chiropraktyka polega na pierwszego stopnia specjalizację.
Chiropraktyka jest zawodem (nie jest techniką) i wymaga kształcenia zawodowego, tak jak lekarze, dentyści i inne zawody wymagające ukończenia programu nauczania akredytowanych uczelni.

Chiropraktykiem jest osoba, która ukończyła w pełnym wymiarze, od 5 do 7 lat, program prywatnej lub publicznej uczelni i uzyskała dyplom chiropraktyka po ukończeniu jednego roku nadzorowanej praktyki lub stażu.


USA
Osoby z tytułami MD DDS DC DO (zawody takie jak lekarz, dentysta, osteopata, chiropraktyk) przed rozpoczęciem praktyki muszą zdać egzamin Stanowy Stanu w którym zamierzają rozpocząć praktykę. Egzamin powtarza się gdy osoba ta zamierza rozpocząć praktykę w innym Stanie.

Dla stanu Floryda tytuł licencji brzmi „chiropractic physician”
----------------------------------------------------------------------------------
Fizjoterapeuci na Florydzie nie posiadają uprawnień do wykonywania manipulacji stawów kręgosłupa, ponieważ dostęp do edukacji w tym zakresie jest dla nich ograniczony. Ich rola kończy się na mobilizacjach mięśni i stawów. Manipulacje zarezerwowane są bowiem dla chiropraktyków, których edukacja obejmuje bardziej wnikliwą diagnostykę i ukierunkowana jest na tę formę terapii w obrębie wszystkich stawów narządu ruchu.

The practice of physical therapy as defined in this chapter does not authorize a physical therapy practitioner to practice chiropractic medicine as defined in chapter 460, including specific spinal manipulation

Fizjoterapeuta nie posiada uprawnien do leczenia w modelu chiropraktycznym jak zostało to ujęte w rodziale 460, włączając w to wykonywanie mianipulacji na kręgosłupie

http://law.justia.com/codes/florida/2011/titlexxxii/chapter486/section486.021/

---------------------------------------------------------------------------------------

Należy wyjaśnić kwestię tytułu Doktor Chiropraktyka.

Nie można porównać chiropraktyka z lekarzem nauk medycznych ponieważ choć w obydwu przypadkach kończone są studia medyczne, to o innym profilu i zakresie.

Tytuł DC nie jest tytułem doktora medycyny w rozumieniu polskiego systemu nauczania.
Program edukacyjny dla tytułu MD (lekarz medycyny) jest dłuższy niż dla DC (doktor Chiropraktyk) oraz obejmuje takie działy jak farmakologia i chirurgia, oraz staż o długości 3 467 godzin.

Natomiast studia chiropraktyki mają obszerniejszy zakres nauki anatomii, biochemii, fizykoterapii oraz innych przedmiotów, które przygotowują do leczenia głównie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Staż przy studiach chiropraktyki wynosi (1 405 godzin )

Do Lekarza Chiropraktyka nie wymagane jest skierowanie, ponieważ należy on go grupy lekarzy pierwszego kontaktu (primary care). Dlatego musi posiadać umiejętności i wykształcenie, które umożliwia mu zdiagnozowanie stanu zdrowia pacjenta oraz podstawowych jego chorób. Chiropraktyka, błędnie kojarzona z nazwą kręgarstwo.


Odpowiedzialność Chiropraktyka za pacjenta rozpoczyna się od momentu przyjęcia go, poprzez diagnozę i leczenie. To Chiropraktyk często, jako lekarz pierwszego kontaktu, rozpoznaje poważne schorzenia, kieruje pacjenta na badania specjalistyczne i leczenie, odsyła pacjenta do odpowiedniego lekarza celem konsultacji oraz śledzi postępy w leczeniu.
To jest jeden z powodów, dla którego na Florydzie doktor z tytułem MD otwiera praktyki razem z doktorem DC.

W zwyczaju jest ,że doktor Chiropraktyk regularnie współpracuje z lekarzami specjalistami takimi jak: neurochirurg, neurolog, ortopeda.

Uprawnienia Lekarza Chiropraktyka:
(co doktor z tytułem DC może, a czego nie może wykonywać)

- wypisywać recepty – nie
- przeprowadzanie zabiegów operacyjnych – nie
- przyjmować na hospitalizacje – w zależności od szpitala, generalnie DC tego nie wykonuje

wykonywanie pełnego badania fizykalnego – tak
wykonywanie i opisywanie zdjęć – tak
wykonywanie badań laboratoryjnych (morfologia, badania moczu) – tak
kierowanie na badania dodatkowe (MRI, EMG,CT) – tak
badania pracownicze, badania kierowców, badania szkolne – tak
wypisywanie zwolnień lekarskich – tak
szacowanie stopnia niepełnosprawności – tak
wykonywanie zabiegów fizykoterapii – tak
wykonywanie zabiegów akupunktury (jeśli posiadają certyfikat) – tak
kierowanie pacjentów do szpitala – (warunki względne)

I jeśli są patriotami mogą wstąpić do armii.
W dniu 23/10/1992 Prezydent Bush podpisał ustawę nr HR5006 o Obronie Narodu, która w punkcie 505 zezwala Sekretarzowi Obrony na przyjmowanie w szeregi armii USA Chiropraktyków nadając im stopień oficera oraz umożliwiając im rozpoczęcie praktyki w wojsku.

---------------------------------------------------------------------------------

www.fcachiro.org --- florida chiropractic association

www.amerchiro.org -----american chiropractic association

www.chiropracticcanada.ca ----- canadian chiropactic association

www.wfc.org----- world federation of chiropractic

----------------------------------------------------------------------------------------

Other events

Terapii Ruchu narządu manualnej według koncepcji Lewita programów oferowanych w Stanach Zjednoczonych Praskiej Szkoły Medycyny Manualnej
2010 St.Louis i Los Angeles
To nowe podejście nazywa się Dynamic rehabilitacji nerwowo-mięśniowe Stabilization (DNS).
Instruktorów z certyfikatem Certified DNS są fizjoterapeutów i lekarzy chiropraktyków (DC)
Będą także w konwencji ECU 2010 European Chiropractors' Union

http://www.rehabps.com/REHABILITATION/Home.html
---------------------------------------------------------------------------------------
Sports chiropractic management at the World Ice Hockey Championships
Chris Julian1, Wayne Hoskins2* and Andrew L Vitiello3 Chiropractic & Osteopathy 2010, 18:32

Ice hockey is an international sport. Injuries occur in a full body fashion, to a number of tissues, commonly through body contact. New Zealand team chiropractor acting as a primary health provider for the duration of the 2007 World Ice Hockey Championships.

This study documented the profile of injuries occurring in the sport of ice hockey. It demonstrated that a sports chiropractor for the New Zealand ice hockey team when acting as the primary health provider was required to diagnose conditions occurring in a full body distribution and to a number of tissue types.

http://www.chiroandosteo.com/content/18/1/32


------------------------------------------------------------------------------------
Luty 2011 Nowe prace badawcze na temat chiropraktyki - 7.4 mln USD

Palmer College of Chiropractic weźmie udział w 4 – letnim projekcie badawczym odnośnie chiropraktyki.
Naukowcy przeprowadzą największe badania kliniczne dotyczące chiropraktyki jakie do tej pory były prowadzone.
Na potrzeby projektu przeznaczono 7.400.000 dolarów USD, w trakcie którego uczestnikami badań będą także wojskowi.

February 2011 New Research Study on Chiropractic -$7.4 million usd
Palmer College of Chiropractic will participate in a 4 year research project on chiropractic.
Researchers will conduct the largest clinical trial on chiropractic to date.
$7.4 million usd has been allocated for the research project and will include the US military as study participants.
http://www.chiroeco.com/news/chiropractic-news.php?id=11504§ion=178

-------------------------------------------------------------------------------------

■Manipulacja po znieczuleniu
Manipulation Under Anesthesia lub MUA

http://www.youtube.com/watch?v=5JPiPh-Mu6s

http://www.youtube.com/watch?v=GMiv7prKD7E&feature=related

CBS Health Watch Report on the MUA procedure
http://www.youtube.com/watch?v=-ZUNLhi3aD8
------------------------------------------------------------------------------------

A study published in the April 2011 issue of the Journal of Occupational and Environmental Medicine J Occup Environ Med. 2011 Apr;53(4):396-404.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21407100

Lower disability recurrence and lower costs when workers' comp patients receive chiropractic therapy

Ponownego wystąpienia niepełnosprawności coraz niższych kosztów u pacjentów z urazami pracy otrzymują chiropraktyka leczenia

http://www.dynamicchiropractic.com/mpacms/dc/article.php?id=55289

---------------------------------------------------------------------------------------

2010- Winter Olympic Games in Vancouver, British Columbia, Five chiopractors .
Doctors of chiropractic play an important role in helping Olympic athletes prepare for competition and recover from injuries. U.S. Olympic Committee's (USOC) medical staff has increased steadily over the years, with 5 DC s for winter olympics
-------------------
Pekin 2008 Olimpiada -- Czterech lekarzy chiropraktyki dołączyło do oficjalnego sztabu medycznego drużyny Olimpijskiej z USA
Czerwiec 17, 2008 Sztab medyczny składa się z 62 osób, w których składzie znajdują się m.in. lekarze medycyny, chiropraktycy, masażyści oraz zawodowi trenerzy sportowi.
U.S. Men's Olympic Water Polo Team the benefits of chiropractic
http://www.youtube.com/watch?v=0iHMC56Jk_E

------------------------------------------------------------------------------------------


E-3.041 Chiropractic - policy of American Medical Association

It is ethical for a physician to associate professionally with chiropractors provided that the physician believes that such association is in the best interests of his or her patient. A physician may refer a patient for diagnostic or therapeutic services to a chiropractor permitted by law to furnish such services whenever the physician believes that this may benefit his or her patient. Physicians may also ethically teach in recognized schools of chiropractic. (V, VI) Issued March 1992.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Canadian Study -- Eur Spine J. 2008 April; 17(Suppl 1): 176–183.

Risk of Vertebrobasilar Stroke and Chiropractic Care: Results of a Population-Based Case-Control and Case-Crossover Study
J. David Cassidy, DC, PhD, DrMedScabc, Eleanor Boyle, PhDa, Pierre Côté, DC, PhDabcd, Yaohua He, MD, PhDa, Sheilah Hogg-Johnson, PhDbd, Frank L. Silver, MD, FRCPCef, Susan J. Bondy, PhDb

Conclusion
VBA stroke is a very rare event in the population. The increased risks of VBA stroke associated with chiropractic and PCP visits is likely due to patients with headache and neck pain from VBA dissection seeking care before their stroke. We found no evidence of excess risk of VBA stroke associated chiropractic care compared to primary care.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2271108/

----------------------------------------------------------------------------------------
Man Ther. 2005 May;10(2):154-8. Epub 2004 Oct 5.

The effect of a simulated manipulation position on internal carotid and vertebral artery blood flow.
did not adversely affect blood flow through the internal carotid and vertebral arteries
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20709591

-------------------------------------------------------------------------------

Pre-manipulative testing and the use of the velocimeter.
Thomas LC, Rivett DA, Bolton PS.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17532252

-------------------------------------------------------------------------------

Current Concepts:
Spinal Manipulation and Cervical Arterial Incidents 2005
From NCMIC ~ The Executive Summary
The best scientific evidence available has shown no direct causative relationship between chiropractic spinal manipulations (cSMT) appropriately administered and stroke events.
http://www.chiro.org/LINKS/FULL/Current_Concepts.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------
Dr. Scott Haldeman et al. wrote a follow–up article to the Canadian Stroke Consortium piece cited above. They reviewed 10 years worth of malpractice claims files in Canada for it's 4500 chiropractors. They found that: “The likelihood that a chiropractor will be made aware of an arterial dissection following cervical manipulation is approximately 1:8.06 million office visits, 1:5.85 million cervical manipulations
http://www.chiro.org/LINKS/stroke.shtml

--------------------------------------------------------------------------------
other studies on manipulation and safety

http://www.youtube.com/watch?v=11VN2sGMdbI

http://www.youtube.com/watch?v=s68Yr38-lAQ

------------------------------------------------------------------------
Digital Motion X-Ray (DMX) to po prostu nowy typ fluoro-na x-ray system, w połączeniu z nowych technologii cyfrowych i optycznych, co pozwala lekarzom na widok kręgosłupa w ruchu w czasie rzeczywistym na 30 rentgenowskie na sekundę

http://youtu.be/ChA-xwfL0p4

http://youtu.be/BnKq0Ouahl8

http://youtu.be/q6cDFxIBczM

-----------------------------------------------------------------------------

November 2000--listopad 2000- Dynamic Chiropractic -Kościół katolicki - Watykan - Katoliccy Chiropraktycy Federacji Katolickich Stowarzyszeń Lekarskich (FIAMC)
Stowarzyszenie Katolicki Chiropraktycy,"Extraordinary Konferencja Jubileuszowa" w Rzymie w lipcu 2000 uzyskany status przynależności do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Katolickich lekarska ,

http://afcc.homestead.com

http://www.fiamc.org/news/newsletter-of-the-association-for-catholic-chiropractors-volume-ix-summer-2009/

The Association for Catholic Chiropractors obtained affiliation status with the International Federation of Catholic Medical Associations (Federation Internationale des Associations Medicales Catholiques - FIAMC) This is the Vatican's only recognized representative of Catholic doctors worldwide. There are an estimated 15,000 Catholic chiropractors.
During the "Extraordinary Jubilee Conference" in Rome July 2000 for Catholic doctors, the FIAMC members voted to accept the Association of Catholic Chiropractors as an affiliate member
------------------------------------------------------------------------------------------
Wydruk ten pochodzi ze strony - Chiro Med.
Możesz go także zobaczyć on-line pod adresem: http://www.chiro-med.pl/?m=articles&lang=1&ms=view&article_id=8 Chiro Med - Artykuły