Chiro Med17 Październik 2021, Niedziela

Szwajcaria Sept. 1, 2007 --Uznanie zawodowe dyplomów medycznych - Uniwersytet w Zurychu


Według Uniwersytetu w Zurychu Chiropraktyka jest naukowo popartą metodą leczenia, która może być stosowana jako alternatywa w leczeniu zaburzeń ruchu,a w szczególności kręgosłupa. Uznanie zawodowe dyplomów medycznych


Szwajcaria,1.09.2007
Usługi chiropraktyczne od 1964 włączono do szwajcarskiego prawodawstwa federalnego oraz do ubezpieczenia chorobowego .
1.09.2007 weszło w życie poprawione prawo medyczne uznające pięć podstawowych zawodów medycznych :farmaceuta, chiropraktyk, stomatolog, lekarz medycyny i lekarz weterynarii. .
http://www.chirosuisse.info/

Tak jak wiele innych zawodów medycznych, Chiropraktycy w Szwajcarii mają prawo do postawienia diagnozy, do korzystania z badań laboratoryjnych. jak również prawo do wykonywania i opisywania zdjęć RTG, badań radiologicznych.

Szwajcaria: We wrześniu 2008 roku, pierwsi studenci rozpoczeli zajęcia na Wydziale Medycyny Uniwersytetu w Zurychu o kierunku chiropraktyka. Zakład Medycyny Chiropraktyki został włączony do Szpitala Uniwersyteckiego Balgrist. , jednej z najbardziej prestiżowych uczelni w Szwajcarii.

http://www.balgrist.ch/en/Home/Weitere_Kompetenzen/Chiropraktik.aspx

Program trwa dwanaście semestrów i prowadzi do stopnia Bachelor in Medicine (B Med) i magisterskie (M Chiro) dla chiropraktyka doktora (Doctor chiropraktyki).
Studia w Szwajcarii lub za granicą, po której następuje co najmniej dwa lata praktyki klinicznej.

http://www.youtube.com/watch?v=O7wUJXo25JE

Od września 2009 wszyscy uczniowie otrzymają dofinansowanie od rządu.
Przed 2007 rokiem, studenci musieli uzyskać dyplom chiropraktyka na wybranych uczelniach w Kanadzie lub USA.

--------------------------------------------------------------------------------------

W USA Chiropraktyka jest już dostępna w organizacjach opieki zdrowotnej jak np. w sieci opieki zdrowotnej Harvard University.
Osher Clinical Center for Complementary and Integrative Medical Therapies. Teaching affiliate of Harvard Medical School
http://www.brighamandwomens.org/Departments_and_Services/medicine/Services/oshercenter/chiropractic_care.aspx


Switzerland: Sept. 1, 2007
Chiropractic services have been included in Swiss federal laws and sickness insurances since 1964. Sept. 1 was the day that revised Swiss medical laws came into force, recognizing five major health professions on an equal basis in the health care system chiropractic, dentistry, medicine, pharmacy and veterinary medicine. Prior to 2007 students were required to complete their chiropractic education in the USA or Canada

http://www.chirosuisse.info/

http://www.swiss-chiropractic-academy.ch/html/index.html

Wydruk ten pochodzi ze strony - Chiro Med.
Możesz go także zobaczyć on-line pod adresem: http://www.chiro-med.pl/?m=articles&lang=1&ms=view&article_id=17 Chiro Med - Artykuły